Stavební činnost

STAVEBNÍ ČINNOST
 • výstavby inženýrských sítí
 • výstavba a odbahnění rybníků, vodních náhonů, rekonstrukce výpustních zařízení a bezpečnostních přelivů
 • výstavba kamenných opěrných zdí toků a vodních nádrží
 • dopravní stavby, komunikace a chodníky
 • výstavba a rekonstrukce parovodů a plynovodů
 • bourání betonových a asfaltových konstrukcí
 • demolice staveb se zajištěním recyklace
 • pozemní stavby, sportovní stavby
 • zateplování fasád, střech pozemních staveb
 • inženýrská činnost
 • inženýrsko průmyslové objekty ( montované haly )
PROTLAKY A PODVRTY, ŠTĚTOVÉ STĚNY
 • protlaky vrtané - šnek s vrtací korunkou
 • hydraulická vrtná souprava 350 - 1200
 • zatlačování ocelových chrániček s ručním
 • odtěžením zeminy - ramování ocelové chráničky strojem „GRUNDORAM“
 • zatlačování speciálních železobetonových trub s ručním odtěžením zeminy
 • beranění štětových stěn profil I, HEA, Larsen
joomla template